Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling – regnskabsår 2023

Referat generalforsamling 27.02.2024
Bestyrelsens beretning for 2023

 

Kategorier
Generalforsamlinger Ikke kategoriseret

Generalforsamling – regnskabsår 2022

Referat generalforsamling 28.02.2023

Bestyrelsens beretning for 2022

Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling – regnskabsår 2021

Referat generalforsamling 28.02.2022

Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling – regnskabsår 2020

Underskrevet referat generalforsamling 2021

Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling – regnskabsår 2019

Referat generalforsamling 2020

Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling – regnskabsår 2018

Underskrevet referat generalforsamling 2019

Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling – regnskabsår 2017

Underskrevet referat generalforsamling 2018