Kategorier
Gamle dokumenter

Trafiktælling august 2020

Slotsparken i Rønde – Trafiktælling

Kategorier
Gamle dokumenter

Ny legeplads efterår 2020

Byggetilladelse legeplads

Installationsinspektions-rapport legeplads

Ibrugtagningstilladelse

 

Kategorier
Gamle dokumenter Historie

Trampesti til Store Baunehøj

Trampesti til Store Baunehøj

Kategorier
Gamle dokumenter Historie

Ekspropiration til offentlig stianlæg

Ekspropiration til off. stianlæg

Kategorier
Gamle dokumenter Historie

Stiftelse af grundejerforeningen 1. april 1977

Stiftelse af grundejerforeningen 1. april 1977

Kategorier
Gamle dokumenter Historie

Slotsparken som kommunal vej

Slotsparken som kommunal vej

Kategorier
Gamle dokumenter Historie

Deklaration af sirenemast

Deklaration sirenemast