Kategorier
Referater

Indkaldelses generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Slotsparken
Rønde, 14. januar 2014
Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken
Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19:30
 i Pyramiden, Rønde Idrætscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.      Valg af dirigent
2.      Formandens beretning
3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.      Indkomne forslag
5.      Fastsættelse af kontingent
6.      Valg af Bestyrelse, Suppleanter og Revisorer
7.      Eventuelt
Ad. 4
Forslag skal sendes senest tirsdag 4. februar 2014. Gerne til formanden på mail til madsen.roende@tdcadsl.dk
Ad. 6
Hanne Simonsen S18 og Ole Primdal B35 er på valg til Bestyrelsen. Ole genopstiller ikke. Hanne modtager genvalg.
Bestyrelsen består derudover af Heidi L. Jarlund B45, Hans Christian Madsen B37 og Egon Sørensen S16, som ikke er på valg.
Bestyrelsens suppleanter Bo Fensbæk B31 og Thomas Eldrup B50 er ikke på valg.
Revisorerne Lars Laursen og John Schlage er ikke på valg.
Vi glæder os til at se så mange som muligt og vil gerne opfordre til, at vi bruger disse timer til hyggeligt samvær. Foreningen er vært ved øl, vand, kaffe, te og småkager.
På Bestyrelsens vegne
Hanne Tungelund Simonsen
Slotsparken 18
tungelund@gmail.com