Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 13.01.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 13/1-14
 
Tilstede: Heidi L. Jarlund, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen, Ole Primdal og Hanne Simonsen
Veje og stier:
                      Vedr. fornyelse af vejskilte. Vi venter stadig på svar fra kommunen.
                      Der indhentes tilbud på ny asfaltbelægning på Nygårdsvænget og stikvej til Slotsparken.
                      Planlægges udført i 2014.
Grønne områder:
De skel, der ved sidste års arbejdsdage er blevet fortyndet/skåret ind, vil i det tidlige forår blive rodfræset, og der vil blive sået græs.
Det grenaffald der kan bruges til brænde vil blive afhentet af udefrakommende en dag med frost. De resterende grene flises til førstkommende arbejdsdag.
Diverse:
Der er afholdt et møde med de beboere på Slotsparkens stikvej, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen. Emnet var snerydning og fælles vedligeholdelse. Der blev valgt en repræsentant for beboergruppen, der vil modtage referater fra grundejerforeningens bestyrelsesmøder, blive inviteret til generalforsamling og en gang årligt deltage i et bestyrelsesmøde vedr. fælles anliggender.
Vigtige datoer i 2014:
Arbejdsdage: lør. d. 5. april og søn. d. 26. okt. Begge dage kl. 10-15.
Sommerfest: lør. d. 23. august.
Tid og sted for næste møde aftales når den nye bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen.