Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 03.06.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken 3/6-13

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

Veje og stier:
Veje repareres tors. d. 6/6-13 (Nygårdsvænget og enkelte pletter på stikvejen på Slotsparken)

Bro: Der lægges standard betontrappesten på begge sider af broen. Egon indhenter tilbud.
Broen er blevet synet og godkendt. Desværre er der ved syn opdaget, at der allerede er ridset navne ind i to glas af kr. 1.200,-. Navnene er ”Simone & Mike” og ”Daniel & Katja”. Bestyrelsen håber ikke dette gentager/udvikler sig, og vil gerne i kontakt med de unge mennesker.

Grønne områder:
Græsslåning: Vi har indgået en to-årrig aftale med Torben Kirkegaard, hvilket giver en årlig besparelse på knap kr. 10.000,-

Skrænten langs Slotsparken: Da der var meget lav tilslutning til arbejdsdagen, og arbejdet i øvrigt var større end forventet, overvejer bestyrelsen følgende alternativer:

• rydning af eksisterende beplantning og tilplantning med ny lavere beplantning
• rydning af eksisterende beplantning og såning af græs/blomstereng med løgplanter
• eksisterende beplantning passer sig selv og skæres tilbage ca. hvert 5. år
Der indhentes inspiration hos gartner.
Andre forslag/idéer er velkomne

Legepladsen: Net i klatrestativet er repareret og klatrevæggen er efterspændt. Tak til Hans-Henrik, Slotsparken 18 for ovennævnte.
Hans Chr. undersøger vedr. vejledning omkring vedligehold + forsikring

Økonomi:
Grundejerforeningen skifter pengeinstitut til Rønde og Omegns Sparekasse, for at opnå en væsentlig højere rente på indestående.

Diverse:
Husk sommerfesten d. 17/8-13.
Telt, borde og bænke er bestilt
Festudvalget består af Ole Primdal, Heidi Jarlund og Lisbeth Kromann. Interesserede kan stadig melde sig.
Deltagerne medbringer selv mad og drikkevarer.
Der er tilmelding 1/8-13

Næste møde er d. 2/9-13 hos Hanne

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.05.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 6. maj 2013

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

> Veje og stier:
> Egon går vejene igennem og bestiller reparation.
> Ole undersøger vedr. skiltning om bro v/Smouenvej
> Ole tager snak med Jesper vedr. grus/salt når den tid nærmer sig
> Bestyrelsen opfordrer den enkelte grundejer til at feje vejen langs kantstenen
>
> Grønne områder:
> Fælles arbejdsdag var en stor succes. Godt resultat, hyggeligt samvær, fint fremmøde/bidrag – dejligt vejr:-)
>
> NY FÆLLES ARBEJDSDAG TIRSDAG D. 28. MAJ FRA KL. 18
>
> Skrænten langs Slotsparken skal have en tur med buskrydderen (m/klinge). Oprindelig beplantning bevares.
> Hvis du ikke har en buskrydder kan du bidrage med at bage boller/kage eller smøre sandwich/ostemadder el. lign.
> Udgifter til brændstof (både benzin og ostemadder) refunderes af foreningen.
> Tilmelding nødvendig af hensyn til proviantering – jo flere vi er des hurtigere går det
>
> Vi sparer alle sammen mange penge når vi i fællesskab kan løse opgaverne.
>
>
> Bestyrelsen henstiller til at trailere mv. fjernes fra fællesareal (græsfortov) af hensyn til græsslåning
>
> Gren affald fra arbejdsdag (beliggende mod Rønde Nord) er til fri afhentning til træflis, St. Hans bål mv.
>
> Diverse:
> Er der stemning for et fælles St. Hans bål??? F.eks. inkl. mindre tidligt børnebål til snobrød el.lign. Meld gerne tilbage
>
> SOMMERFEST i grundejerforeningen bliver LØRDAG D. 17. AUGUST 2013
>
> Ole står for leje af telt
> Heidi undersøger vedr. proviant
> Hvem har lyst til at være med til at arrangere festen/børneaktiviteter mv.??? Meld gerne tilbage
>
> Mvh bestyrelsen

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.03.2013

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

 

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

–                                        hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes

–                                        hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest

 

 

 

Kategorier
Referater

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

  • hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes
  • hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest