Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 03.06.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken 3/6-13

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

Veje og stier:
Veje repareres tors. d. 6/6-13 (Nygårdsvænget og enkelte pletter på stikvejen på Slotsparken)

Bro: Der lægges standard betontrappesten på begge sider af broen. Egon indhenter tilbud.
Broen er blevet synet og godkendt. Desværre er der ved syn opdaget, at der allerede er ridset navne ind i to glas af kr. 1.200,-. Navnene er ”Simone & Mike” og ”Daniel & Katja”. Bestyrelsen håber ikke dette gentager/udvikler sig, og vil gerne i kontakt med de unge mennesker.

Grønne områder:
Græsslåning: Vi har indgået en to-årrig aftale med Torben Kirkegaard, hvilket giver en årlig besparelse på knap kr. 10.000,-

Skrænten langs Slotsparken: Da der var meget lav tilslutning til arbejdsdagen, og arbejdet i øvrigt var større end forventet, overvejer bestyrelsen følgende alternativer:

• rydning af eksisterende beplantning og tilplantning med ny lavere beplantning
• rydning af eksisterende beplantning og såning af græs/blomstereng med løgplanter
• eksisterende beplantning passer sig selv og skæres tilbage ca. hvert 5. år
Der indhentes inspiration hos gartner.
Andre forslag/idéer er velkomne

Legepladsen: Net i klatrestativet er repareret og klatrevæggen er efterspændt. Tak til Hans-Henrik, Slotsparken 18 for ovennævnte.
Hans Chr. undersøger vedr. vejledning omkring vedligehold + forsikring

Økonomi:
Grundejerforeningen skifter pengeinstitut til Rønde og Omegns Sparekasse, for at opnå en væsentlig højere rente på indestående.

Diverse:
Husk sommerfesten d. 17/8-13.
Telt, borde og bænke er bestilt
Festudvalget består af Ole Primdal, Heidi Jarlund og Lisbeth Kromann. Interesserede kan stadig melde sig.
Deltagerne medbringer selv mad og drikkevarer.
Der er tilmelding 1/8-13

Næste møde er d. 2/9-13 hos Hanne