Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 02.09.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken
2. september 2013

Tilstede: Hans Chr., Ole, Egon, Heidi og HanneVeje og stier:

Trapperne ved broen laves en af de nærmeste dage.
Der er indhentet to tilbud, og vi har valgt det billigste.

Grønne områder:

Legeplads: H. Chr. har undersøgt vedr. forsikring. Grundejerforeningens erhvervsansvarsforsikring dækker foreningens ansvar vedr. legepladsen.

Græsslåning: Pr.1. September har vi fået slået græsset 11 gange.
Arealet syd for broen slåes en gang med græstrimmer.

Vedr. skråning langs Slotsparken: Bestyrelsen har diskuteret en langsigtet plan. Der indhentes konkrete tilbud på to forsk. løsninger
a) skrænten ryddes og tilplantes med ny lavere beplantning
b) skrænten ryddes for læplanter så kun prydbuske står tilbage, inkl. vedligeholdelse

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan man får større deltagelse til fælles arbejdsdage. Der arbejdes på at kunne fremlægge konkrete forslag sammenholdt med ovennævnte tilbud til generalforsamlingen.

Arbejdsdag: Søndag d. 3. november kl. 10 – 14
Plantebælterne skal udtyndes og gøres smallere v/ Nygårdsvænget/viadukt, Smouenvej; Nygårdsvænget/grønne arealer; Baunevænget/Kalø’s mark (nord).
Invitation m. tilmelding kommer senere.

Diverse:

Vi har afholdt en hyggelig sommerfest med god stemning og godt sammenhold blandt børnene. En skam mange gik glip af festlighederne. Vi håber på flere deltagere næste gang.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på følgende:

Kære bestyrelse for Grundejerforeningen

Hermed vil jeg gerne fremsætte forslag om, at bestyrelsen gør medlemmerne opmærksom på bestemmelsen i Deklarationens § 5 stk. 2. “Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.”

Der er nu rundt i vores område opsat solceller på nogle hustage, og i den forbindelse er der måske ikke taget hensyn til denne bestemmelse, hvorved naboer kan blive væsentligt generet af meget kraftige reflekser fra panelerne. Den værst tænkelige situation vil selvfølgelig være, at alle ejendomme blev forsynet med solceller, hvorved vores område vil blive et lyshav på solskinsdage. Så galt går det næppe, men når den ene kan sætte solcellerne op, kan den anden jo også.

Jeg har principielt absolut intet mod solceller og går kraftigt ind for alternative energikilder. Det skal dog ske med tænksomhed overfor andre miljømæssige forhold. Det synsmæssige indtryk kan være subjektivt og svært at diskutere, men den reflekterende virkning er indiskutabel.

Af hensyn til at medlemmerne i fremtiden undgår at lave fejlinvesteringer og bevarer det gode naboskab, vil jeg som sagt foreslå, at Grundejerforeningen gør medlemmerne opmærksom på denne situation.

Venlig hilsen Geert Hallberg, Baunevænget 41

Næste møde: Man. d. 7/10 kl. 17 hos Hanne


 Print