Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 07.10.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 7. oktober 2013
Tilstede: Heidi Jarlund, Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen og Hanne Simonsen
Afbud fra Ole Primdahl
Bestyrelsen brugte en del af mødet på at gå en runde i området for at danne sig et fælles billede af tilstande af veje og grønne områder.
Veje og stier:
Vi holder øje med asfalten i Nygårdsvænget til foråret – der er stadig småhuller.
Fornyelse af slidte vejskilte. Hans Chr. indhenter pris
Grønne områder:
Vi arbejder fortsat med planlægning af skrænt samt plan for vedligehold af grønne områder i øvrigt (priser for udførelse af gartner vs gør-det-selv).
Bevoksning på højen ved trappe/broen er blevet slået af vores plæneklippermand for kr. 9.000,-
Bestyrelsen opfordrer til at deltage i fælles arbejdsdag søndag d. 3. nov. kl. 10 – 15. Se invitation til dette.
Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, kan man kontakte Egon for at få anvist træer til fældning.
Økonomi:
Der er samlet ingen overskridelse af budgettet hidtil i 2013.
Næste møde: 25/11 hos Hans Chr.