Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 19.11.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 19. november 2018  

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Søren Nybroe (SN) 

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)  

1.    Nyt fra formanden 

 ·         Generalforsamling skal flyttes fra den 25. februar til den 26. februar, da HC var            blevet dobbeltbooket. 

 

·         I henhold til Ideer fra borgermøde er trafikafviklingen på Smouenvej nævnt i               referatet med følgende “Trafikafviklingen på Smouenvej bør forbedres med mindre                hastighed pga. udkørslerne til Smouenvej og et parkeringsforbud på første del af                        Smouenvej til efter Rønde Høj- og Efterskole Dette betyder at der er fokus på                   Smouenvej 

 2.    Grønne områder 

·          Arbejdsdagen den 28. oktober gik rigtig fint. Afsluttende oprydning på                         skrænten.  9 mand mødte op til en dag i snevejr/sol 

 ·         Legepladsen kører på det sidste vers. Den skal renoveres i løbet af 2019. Der            bliver budgetteret med omkostninger til nyindkøb/vedligeholdelse. 

 ·         Der er planer om at skrænten skal finpudses. Der indkaldes til arbejdsdag inden          foråret hvor det sidste bliver klippet ned og afklip afhentes af vognmand. 

 ·         Knolden er klippet. Vi er lidt udfordret omkring hvad der skal plantes på knolden,        således den bliver rimelig vedligeholdelsesfri. Er der evt. en der har en god ide?        Løsningen er at en robotklipper slår knolden en gang pr. år. 

 3.    Stier og veje 

 ·         Syddjurs kommune vil lave trafiktælling på Smouenvej 

 ·         Trappen ved broen er rettet op endnu engang 

 ·         Der skal henstilles til at den enkelte grundejer er opmærksom på at få fjernet             græs/ukrudt mellem kantsten og vej når det bliver forår, dette sikrer os en                   længere holdbarhed af vores asfalt 

4.    Økonomi 

·         Nyt budget blev lagt i fællesskab 

5.      Eventuelt 

·         HJ invitere udeliv på toppen til generalforsamling 

·         Næste møde 4. februar 2018 hos Heidi 

·         Bjarke – husk at indkalde til generalforsamling senest den 26. januar. På valg er         HC, ES og HJ. Der skal desuden vælges nye revisorer.  

 

Heidi Liann Jarlund