Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.02.2019

Bestyrelsesmøde den 6 Februar

 1. NYT FRA FORMANDEN
 2. Vi har været i dialog med kommunen om hurtig kørsel på Slotsparken og de har været forbi og vil ikke gøre mere i den sag pga. for lidt trafik, men kommunen vil til gengæld gerne se nærmere på trafikken på Smouenvej.

Emnet vendes på den kommende generalforsamling

 • GRØNNE OMRÅDER
 • Skrænten – Der skal sås græs så lang ind mod læbæltet som muligt
 • Næste arbejdsdag vil blive brugt på at klippe og rydde det sidste op på skrænten
 • Legeplads – hvilken vej skal vi! Vi håber at der er nogle grundejere der vil tage teten i arbejdet med at opgradere legeområdet.
 • Knolden – der vil blive lavet et forsøgsstykke med bunddække på ca. 5 kvm, hvis det går til held udbredes det til næste år. Resten af knolden vil blive slået en gang om året.
 • STIER OG VEJE
 • Broen – glassene er endnu ikke hævet. Egon har en plan, som vil blive iværksat til foråret, måske er der brug for et par ekstra hænder, men det meldes ud.
 • Vinterbekæmpelsen – aftalen udløber i år og skal genforhandles og der blev snakket om vi skulle vælge en aftale hvor der betales pr. gang eller den model vi har med fast pris uanset vejrliget. Der var flertal for fastpris modellen.
 • ØKONOMI
 • Regnskabet blev gennemgået og underskrevet
 • EVENTUELT
 • Der skal vælges 2 nye revisorer, da dem vi har jf. vedtægterne ikke kan genvælges. Hvis du går med en lille revisordrøm i maven, så meld gerne ind til Heidi
 • Ved tvister i afdelingen mellem 2 eller flere grundejere opfordres til dialog hurtigst muligt, så tingene ikke eskalerer.

Bestyrelsen bakker op om at de ting der er tinglyst bliver overholdt.