Bestyrelsen

Formand

Hans Christian Madsen
Baunevænget 37
Mobil 23962456
Mail: formand@slotsparken.dk

Næstformand

Egon Sørensen
Slotparken 16
Mobil 20255023
Mail: naestformand@slotsparken.dk

Kasserer

Heidi Liann Jarlund
Baunevænget 45
Mobil 30446006
Mail: kasserer@slotsparken.dk

Sekretær

Heidi Liann Jarlund
Baunevænget 45
Mobil 30446006
Mail: sekretaer@slotsparken.dk

Grøn ansvarlig

Søren Nybroe
Baunevænget 26
Mobil 20108091
Mail: gronansvarlig@slotsparken.dk

Bestyrelsen Grundejerforeningen Slotsparken

Mail: bestyrelsen@slotsparken.dk