Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Underskrevet referat generalforsamling 2021

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.03.2021

Referat fra møde i grundejerforeningens bestyrelse den 8. marts 2021

Mødet afholdt virtuelt.

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Søren Nybroe og Heidi Liann Jarlund (referent)

 

  1. Grønne områder

Der er fuldt op på punktet fra sidste bestyrelsesmøde angående fældning af træer i kanten af Nygårdsvænget op imod fællesarealet. Egon har været i kontakt med de grundejere, der bor tættest på træerne, som ønskes fældet. Træerne der skal fældes er nu mærket op, og et par enkelte er fældet. Resten af fældningen bliver evt. en del af en arbejdsdag.

Dæksel med mangelfuld tildækning ved Nygårdsvænget er stadig ikke udbedret. Heidi tager denne gang kontakt direkte med huset ejer og ikke lejerne.

Nordkabel har gravet i vores område nede ved Smouenvej, da der skulle køres ekstra el ind til Høj-/efterskolen. Der følges op på om det bliver reetableret ordentligt.

 

  1. Veje og stier

Den glatte bro er nu behandlet med algefjerner, vi afventer om den skal have en tur mere.

Syddjurs kommune har for første gang kontaktet grundejerforeningen som at søge gravetilladelse til fibernet til en beboer på Nygårdsvænget. Dette er der givet grønt lys for.

Der har været lidt udfordringer med vores vintervedligeholdelse da vinteren for alvor satte ind i år. Kenneth (ham som udfører vintervedligeholdelsen) blev kontaktet, da vejene stadig var spejlglatte efter han havde saltet. Problemet blev efterfølgende udbedret.

 

  1. Udeliv på toppen

Fodboldmål til fodboldbanen på toppen er nu indkøbt og ankommer og opsættes i løbet af den næste måned.

Der er stadig mange belægningssten tilbage på pladsen. Søren undersøger om udeliv skal bruge flere og hvis ikke kan man afhente på pladsen (iflg. aftale med Hans Christian Madsen). Såfremt der herefter er yderligere sten tilovers, vil disse blive fjernet.

Der er bestilt bålramme til bålhytten, som ikke har kunne afhentes under Coronanedlukningen. Denne afhentes når det er muligt. Derudover opsættes der også et bålfad ved Shelterne. Søren følger op på dette.

 

  1. Legepladsudvalg

Som besluttet på sidste møde har vi nu skilt os af med de forfaldne tre borde-bænkesæt, og med hensyn til sikkerhedshegnet langs skrænten har Egon været forbi og konstateret at beplantning allerede er godt på vej op igen. Sikkerhedshegnet vurderes igen i forbindelse med arbejdsdagen den 20. marts 2021.

 

Det er en fantastisk legeplads vi har fået og der er stor aktivitet i løbet af dagen. Under den kolde periode var der aktivitet på legeplads og vores grønne område fra tidlig morgen til sen aften. Dejligt at det bliver brugt.

 

  1. Økonomi

Året er lige startet, så der er ikke sket så meget på regnskabssiden. Regnskabet for 2020 er godkendt af bestyrelse og revisorer og venter nu kun på at blive godkendt på generalforsamling. Det er stadig uvist hvornår denne generalforsamling kan afholdes, men så snart der bliver åbnet op for dette igen, er bestyrelsen også klar.

Kontingentet er af bestyrelsen godkendt som uændret på kr. 2.000. der vil blive sendt opkrævning ud midt i april, med betaling den 1. maj 2021.

 

  1. Status på ønske om at fælde træer mod nye naboer

Status er at bestyrelsen afventer at naboerne vender tilbage med et oplæg.

 

  1. Afholdelse af arbejdsdag

Næste arbejdsdag bliver den 20. marts 2021 fra kl. 10-15. Tilmelding senest 16. marts 2021. Se udsendte indbydelse.

 

  1. Afholdelse af generalforsamling når muligt og nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, når det kan lade sig gøre i forhold til COVID-19.

Bestyrelsen vender forskellige emner til bestyrelsesposterne. Følgende er på valg: Formand, næstformand og kasserer. Derudover skal der indsættes en ny sekretær

 

  1. Eventuelt

Ingen input

 

  1. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 12. april 2021 hos Søren

 

Kategorier
Billeder

Indvielse af projekt udeliv på toppen

 

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

30.08.1979 – Legepladser tager form

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

26.05.1979 – Slotsparkens grundejere sagsøger G.A.L. Thorsen

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

21.05.1979 – Så samlede de sten

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

26.05.1979 – Protest mod dispensation

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

23.05.1979 – Der var sten i spandevis

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

17.06.1978 – Gangbro og tunnel i Slotsparken

Kategorier
Avisoverskrifter Historie

12.11.1978 Klage kan måske ende i retten