Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.10.2018

 1. Nyt fra formanden
 • Ikke noget der ikke vil blive berørt under de andre punkter.

 

 1. Grønne områder
 • På sidste arbejdsdag den 5 oktober, der var 6 deltagere. Der blev beskåret og fliset på skrænten langs Slotsparken, man blev lidt overrasket over hvor stort et arbejde det var, derfor er der blevet indkaldt til endnu en arbejdsdag den 28 Oktober.
 • Der er kommet en henvendelse fra en grundejer om bekæmpelse af rævehaler på fællesområdet – vi vil ikke øge bekæmpelsen af rævehaler i området, da det ikke er en invasiv art og vi ikke ønsker at bruge kemikalier. Rævehaler kan bekæmpes i egne haver ved at hive dem op med ca. 14 dages mellemrum og i løbet af 1 års tid er de udsultet og kommer ikke igen.
 • Der arbejdes på beplantning på noget af knolden/højen ved broen, den skråning der vender ned mod Slotsparken, i løbet af efteråret. Der tænkes evt. på Potentila en blomstrende busk.
 • Heidi har bearbejdet vandværket mht. at beskære bevoksningen på deres grund og det har båret frugt.
 • Der er ikke fuld tilfredshed med græsslåningen – Egon følger op.
 • Der er blevet plantet ved pumpehuset – en stor tak til Hanne for indsatsen.

 

 1. Stier og veje
 • Gartneren har ikke fået lavet trappen ved gangbroen, da han i mellemtiden er gået konkurs, er det ikke sikkert at vi kan få det lavet uden beregning.
 • Egon har det overordnede ansvar for vinterbekæmpelse og græsslåning.
 • Glas i gangbroen synker ned og er ikke blevet hævet endnu. Egon har ikke lykkedes med at lave en aftale med håndværker.
 • Påkørt lampe ved Baunevænget 26 er ikke rep. endnu – Heidi følger op.
 • Hastigheden på Slotsparken er stadig alt for høj, udvalgsformanden for Trafik og veje har lovet at komme og se på problemet. HC rykker for et besøg og Bjarke undersøger hvad hastighedsbegrænsende skilte koster og om vi må opsætte dem.
 • Vi har sammen Rønde Høj og Efterskole gjort opmærksom på de trafikale udfordringer på Smouenvej – der er intet nyt i den sag.
 • Siden mødet har kommunen set på sagen og der lægges op til trafikmåling på Smouenvej inder der træffes en beslutning om eventuelle tiltag og de gør nok ikke mere på Slotsparken, da de mener at der for lidt trafik.

Vi informerer yderligere når vi ved mere.

 

 1. Økonomi
 • Helt overordnet ser økonomien god ud, der er forbrugt mindre på græsslåning pga. den tørre sommer.
 • Vi har ikke fået regningen for beskæring af læbæltet, der rykkes så den kan blive betalt i år.
 • Kommunen har betalt deres del af belysningen langs vandværksgrunden.
 • 1 grundejer (dødsbo) mangler at betale kontingent – der er nu givet 10 dages betalingsfrist inden den går til advokat.
 • De huse på Slotsparken der ikke er med i grundejerforeningen, vil snarest blive opkrævet for vinterbekæmpelse.
 • Foreningen har modtaget 25.000 kr. til udeliv på toppen.
 • Bestyrelsen vil stille forslag til at hæve vederlaget for arbejdsdage på den kommende generalforsamling, da vi mener at arbejdsdagene skal styrkes og have et øget fremmøde, da det er den billigste måde at holde vores område pænt på.

 

 1. Eventuelt
 • Kommunikation – bestyrelsen skal være bedre til internt at afstemme forventninger – på næste møde opstartes der på at lave en beskrivelse af de arbejdsopgaver der ligger i bestyrelsen.
 • Udeliv på toppen tripper for at komme i gang, men prisen på shelter og bålhytte er steget markant, så det er nødvendigt at søge flere midler for at kunne realisere det fulde projekt. Projektgruppen holder opstartsmøde på denne side af jul og vi informerer yderligere når vi ved mere.
 • Generalforsamlingen bliver den 25 Februar 2019. kl. 19.00
 • Næste møde bliver den 19. November hos Søren Baunevænget 26.

 

På vegne af bestyrelsen.

Bjarke Mortensen