Kategorier
Nyheder Referater

Indkaldelse generalforsamling 2017

Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Onsdag den 22. februar 201 kl. 19:00

i Rønde Idrætscenter (Pyramiden)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af Bestyrelse, og Revisorer
  7. Eventuelt

 

Ad. 5

Forslag skal sendes senest d. 8. februar 2017. Gerne på mail til madsen.roende@tdcadsl.dk

 

Ad. 6

Heidi Jarlund B45, Egon Sørensen S16 og Hans Christian Madsen B37 er på valg til Bestyrelsen.

Alle 3 genopstiller.

 

Bestyrelsen består derudover af, Karsten Fryland Nielsen B25, og Bjarke Mortensen N21 som ikke er på valg.

 

Der skal i år vælges suppleanter til bestyrelsen. Derudover skal der vælges revisorer samt en revisor suppleant, da valg heraf skete på generalforsamling i 2015.

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt og vil gerne opfordre til, at vi bruger disse timer til hyggeligt samvær.

 

På Bestyrelsens vegne

 

 

Karsten Fryland Nielsen

Baunevænget 25.

kn@brandt-madsen.dk