Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 10.01.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d.10. januar 2017.

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hans Christian Madsen (HCM), Bjarke Mortensen (BM), Karsten Fryland Nielsen (KFN) Egon Sørensen (ES)

  1. De grønne områder, stier og veje:

Kantsten på Baunevænget er lavet

 

Vejbrønd på Baunevænget samt Nygårdsvænget er oprenset.

 

Arbejdsdage i foråret 2017 fastsættes i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

 

Kommunen er ikke vendt tilbage vedr. vores forespørgsel på fartdæmpning på Slotsparken. De ville besigtige vejen og derefter vurdere om der skulle gennemføres en fartmåling på strækningen. Vi afventer kommunen.

 

HCM oplyste at der er udviklet en app hvor man kan anmelde problemer vedr. den kommunale service på veje, stier og gadelys mv.

 

  1. Økonomi:

Udkast til regnskab samt budget blev gennemgået og drøftet

 

  1. Generalforsamling:

Pyramiden er bestilt til den 22. februar 2017 kl. 19.00. HJ bestiller vand, øl og kaffe.

 

KN sørger for stemmesedler samt opdateret liste over grundejerforeningens medlemmer.

 

KN sender indkaldelse til generalforsamlingen til medlemmerne. (skal fremsendes senste med 1 måneds varsel)

 

KN finder en dirigent til generalforsamlingen.

 

HCM har haft rotter i sin kloak og har derfor selv fået isat og betalt en rottespærre. Når en grundejer har rotter i kloakken har vi det nok alle sammen. Derfor vedhæftes der oplysning om hvad en rottespærre er sammen med referatet.

 

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.