Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 27 maj.

 

  1. Nyt fra formanden.

6 grundejere gik sammen om at få fældet et par store blodbøge i forbindelse med salg af ejendom på L. Lauritsens alle.

  1. Grønne områder.

Udeliv på toppen: Bestyrelsen fik en god gennemgang af projektet, incl. økonomi og skiltning. Gravearbejdet forventes at opstarte i den nærmeste fremtid og vi håber at det meste vil stå klar til sommerfesten i august.

Arbejdsdag: den sidste blev jo som bekendt aflyst, men der planlægges en i juni, med fokus på vedligeholdelse af kanter og rundt ved beplantningen ved tunnel. Nærmere info tilgår senere.

”knolden” håber at det lykkedes at få lavet forsøgsstykket på en arbejdsdag i efteråret.

Legeplads: udvalget var med til dette punkt og der blev lavet en strategi for området.

Få men gode ting evt. fugleredegynge, vippe eller lign.

Faldunderlaget skal fornyes.

Udvalget laver et oplæg med priser, som man kan forholde sig til.

Udvalget undersøger om der er nogle fonde man kan søge hos.

  1. Stier og veje.

Lygtepæle: der er udvalgt 2 meget skæve lygtepæle som bestyrelsen anmelder og så må fremtiden vise om der kommer nogen og retter dem op.

Vinterbekæmpelse: der er blevet hentet 3 priser hjem og vores nuværende entreprenør var den billigste og derfor fortsætter vi med ham de kommende 3 år.

Slotsparken: Farten er stadig alt for høj på Slotsparken derfor bestilles der 2 skilte, de opsættes når de kommer hjem.

Ukrudt: på vores runde rundt i grundejerforeningen bemærkede vi at der flere steder var græs/ukrudt der var groet ud i asfalten. Det skal den enkelte grundejer bekæmpe og gerne hurtigst muligt.

  1. Økonomi

Der var 16 grundejere der ikke havde betalt kontingent til tiden og der er dagsdato uddelt 12 rykkere – det er lidt pinligt at det er nødvendigt at bestyrelsen skal bruge så meget energi på at få kontingentet hentet hjem.

Husk sommerfesten den 17 august.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12 august.