Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 01.04.2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1 april. 

 

  1. Konstituering af bestyrelsen. 

Alle fortsætter på de poster de havde. 

 

  1. Nyt fra formanden. 

Hans Christian har været i dialog med 2 grundejere, om at deres beplantning tager udsigten fra andre. 

Bestyrelsen kan ikke løse konflikterne, men vi opfordrer til en god og konstruktiv dialog. Bestyrelsen vil gerne være bi-sider ved evt. møder, men møderne skal arrangeres af parterne.   

 

Der var indkommet breve fra grundejere og disse blev drøftet og Hans Christian svarer begge. 

 

  1. Opfølgning på generalforsamlingen. 

Der var kommet en enkelt kommentar som blev drøftet og Hans Christian svarer.  

I forbindelse med næste bestyrelsesmøde, indkaldes en lille arbejdsgruppe vedr. ny/renovering af legeplads, så gruppen kan komme godt i gang. 

 

  1. Udeliv på toppen. 

Arbejdsgruppen har afsat til bl.a. boldbane, shelter og bålhytte. Gartneren vil meget snart opstarte på hans del af arbejdet. 

Ordensregler – der afventes på et udspil fra arbejdsgruppen, når de er på plads vil de blive opsat på pladsen. 

Der skal afholdes et møde mellem bestyrelsen og projekt udeliv, så bestyrelsen kan få en gennemgang af projektet på pladsen. Det blev besluttet at det er Hans Christian og Bjarke der bliver bindeled mellem projektet og bestyrelsen. 

 

  1. Grønne områder. 

Der var indkaldt til årets første arbejdsdag, men den er desværre i skrivende stund også blevet aflyst. 

Der bliver indkøbt nogle ”arkitektens trøst” der vil blive plantet som forsøg på ”knolden” ved gangbroen. 

 

  1. Stier og veje. 

Vores kontrakt for vinterbekæmpelse udløber og Egon vil indhente 3 tilbud på de kommen 3 års vinterbekæmpelse. 

Der bliver stadigt kørt for stærkt på vores veje og bestyrelsen indhenter priser på skilte, for den vej at prøve at få farten ned. 

Lygtepæle; bestyrelsen har prøvet at fejlmelde alle de skæve lygtepæle, men uden held da systemet ikke kunne klare så mange på en gang.  

Vi opfordrer den enkelte grundejer til at fejlmelde, man kan gå ind på vores hjemmeside og se hvordan man fejlmelder. På næste bestyrelsesmøde går vi en runde i foreningen og ser på sagen. 

 

  1. Økonomi. 

Der er udsendt en kontingentopkrævning, husk at den skal være betalt senest den 15 maj. 

 

  1. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsens arbejde: oplæg fra Bjarke blev drøftet og når den er endeligt færdigredigeret, bliver den lagt på hjemmesiden. 

Velkomstbrev til nye grundejere: oplæg fra Heidi blev drøftet og det bliver rettet til. Fremadrettet vil det blive afleveret til nyankomne, samt lagt på hjemmesiden. 

Hjemmesiden. For ikke specielt IT kyndige er det et stort arbejde og ofte er der brug for support hjælp. Fremadrettet vil det udløse op til 600,- kr. i supporthjælp om året. 

 

  1. Eventuelt. 

Sommerfesten bliver i år den 17 august. Der er brug for hjælp til at rejse og lægge teltet ned. 

 

Næste møde bliver den 27 maj kl. 18.30 hos Søren