Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 23.08.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 23. august 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)

 

  1. grønne områder:

 

  • Det forventes at der afholdes arbejdsdag d. 8-9. oktober 2016. BM fastsætter den præcise dato og laver indbydelse.
  • HCM har indkalder også til arbejdsdag en hverdag.
  • Fokusområder: græskanter rundt i området, knolden, eftersyn af borde/bænke og legeplads.
  • Grundejerne opfordres til at fjerne ukrudt ved kantsten og fortov således at der ikke sker skader på veje og fortove. Der sendes særskilt mail ud herom.
  • Der har ikke været nogen tilkendegivelser fra grundejerne vedr. pasning af skrænten ned mod Slotsparken. Bestyrelsen vil herefter overveje hvad der skal ske. Herunder en fuldstændig nedskæring.

 

  1. Veje/stier

 

–    Kommunen vender tilbage vedr. mulighed for evt. etablering af fartdæmpning.

–    Egon rejser/ får havemanden til at rejse de små mure der er blevet væltet ved

broen.

  1. økonomi.

 

–   Det går efter planen.

  1. evt.

– næste møde 8/11 16 hos Bjarke.

 

Karsten Fryland Nielsen.