Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 13.06.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 13. juni 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Bjarke Mortensen (BM), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

 

 1. Grønne områder:
 • Bestyrelsen gik en tur i området inden bestyrelsesmødet.
 • HCM gennemført arbejdsdag d. 13. april – der er deltog 8. grundejere. Der blev arbejdes i skellet ud mod Kalø m. flisning og oprydning, samt nedskæring på skrænten mod slotsparken.
 • Forårsarbejdsdag – BM afholdt arbejdsdag den 22. maj 2016 med 4 deltagere. Der blev fliset ned mod Nygårdsvænget samt skåret ned i kanten langs kanten på skrænten mod Slotsparken.
 • Der gennemføres også arbejdsdag i efteråret – BM indkalder hertil.
 • Der skal slås kanter rundt langs græsarealerne og på knolden ved broen. Der skal bruges tre mand. Henvendelse til BM hvis man kan/vil bruge en dag herpå. Refusion iht. gældende regler.
 • Grundejerne opfordres til i lighed med sidste år at fjerne ukrudt og græs langs kantsten samt mellem fliser i fortov.
 • Skrænten er igen vokset meget – og tager meget snart igen magten fra os. Hvis der ikke bliver en massiv tilmelding til næstkommende arbejdsdag til efteråret – og den tidligere arbejdsgruppe tager initiativ vedr. pasning af skrænten – vil bestyrelsen hyre gartnerhjælp til at rydde skrænten.
 1. Veje/lamper:

–    ES får Kenneth til at lave kantsten ved toppen af Baunevænget + ved vende-

pladsen på Nygårdsvænget.

–    KN snakker videre med kommunen vedr. hastighedsdæmpning på Slotsparken.

–    Kommunen har meddelt at de ikke har glemt lamperne på stikvejen ved

Slotsparken – de bliver skiftet når de kommer til dem. Kommunen opretter ikke

lygtepælene

–    Sti v/Nygårdsvænget ned til tunnelen – Kommunen har meddelt at de ikke vil

asfaltere denne. HCM skriver brev til Kommunen herom da det er en del af den

naturlige vej som beboerne i Baunehøjparken vil tage ned til skolen.

–   Vejskiltene ved Smouenvej er skiftet af Kommunen.

–   Flaskecontaineren tømmes nu ugentligt – vi håber at det dermed er slut med

flasker og rod rundt om containeren.

 

 1. Økonomi:

–   økonomien er som forventet og som budgetteret.

 

 1. evt.

–  Der er stadig beboere der smider affald (herunder også haveaffald) på fælles

arealerne – det er FORBUDT – STRENGT FORBUDT.

–  Der afholdes igen Sankt Hans – Grundejerforeningen køber vin, sodavand og is.

Bålet (forsøges) tændt kl. 20.00. HCM skaffer halmballe.

 

 

 1. Næste møde.- 23. august 2016 – hos ES

 

Velkommen til Benita Back Pedersen og Søren Drøffler Nybroe, der er nye beboere på Baunevænget 26, og Lise Karen Bernsted ny ejer på Nygårdsvænget 35.

 

Karsten Fryland Nielsen.