Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 11.05.2015

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 11. maj 2015.

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hans Christian Madsen (HCM), Hanne Simonsen (HS), Karsten Fryland Nielsen (KFN) Egon Sørensen (ES)

 

  1. De grønne områder:

Skrænten – Arbejdsdag d. 10. maj 2015 gennemført. Det var en positiv oplevelse hvor man nåede det man havde håbet. Der var 7 deltagere. Alle ammetræer er skåret ned, og Kirsebærtræer stammet op. Skrænten kan herefter holdes nede med 1 arbejdsdag de næste 2 år.

 

Rabat/fortov v/Slotsparken – HS kontakter Kommunen for at få dem til at foretage opretning.

 

Græssåning – alle steder hvor der er skåret tilbage vil der i den kommende uge blive sået græs.

 

Arbejdsdage – det har været effektivt – 3 dage med henholdsvis 4, 7 og 7 deltagere.

 

Fællesarealer benyttes forsat til affald. Det skal ophøre. Der rettes henvendelse til de grundejere som forsat gør dette.

 

Stien v/Smouenvej – Afventer nyt fra Kommunen om de vil betale for belægning i forhold til at Baunehøjparken også vil komme til at benytte stien. Belægning afventer således endeligt svar herpå fra Kommunen (Lars Bonde).

 

  1. konomi.

Budgettet følges. Der mangler pt. 15 indbetalinger fra medlemmerne.

 

  1. Henvendelse til kommunen vedr. lokalplan.

KFN havde lavet udkast til brev til kommunen, når bestyrelsen har haft lejlighed til at kommentere herpå fremsendes forespørgsel til kommunen vedr. muligheden for at få en lokalplan for området.

 

  1. Sankt Hans.

De skrives rundt til medlemmerne om at der tændes bål kl. 20.00

HS laver indbydelse. Der sættes skilt op ved Nygårdsvænget.

HJ køber sodavand og vin samt glas.

HCM skaffer halmballe.

 

Næste møde d. 10. august 2015 hos Egon