Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 10.08.2015

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 10. august 2015

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hanne Simonsen (HS), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

 1. Godkendelse af seneste referat. – Godkendt

 

 1. grønne områder:

 

 • Arbejdsdag efterår 2015 d. 31. oktober 2015 kl. 10.00

Indsatsområder:

– græskanter,

– knolden ved broen skal slås, græs i vejkant på grundejerforeningens område   skal fjernes.

– evt. skråning mod Smouenvej og trekant ved tunnelen

 

 • Lygtepæle: der er ikke noget nyt vedr. tidspunkt for udskiftning af lyskilde.

 

 • Stierne mod Baunehøjparken og stien ned til tunnelen – ikke noget nyt vi afventer kommunen og Baunehøjparken.

 

 • Glasset på broen er flere steder sunket ned på stålkonstruktionen. ES kigger på det.

 

 • Udvidelse af vendeplads ned mod Smouenvej (ved Ole Kragh) Ole og Kurt har tilbudt at udvide vendepladsen med et lag stabilgrus. Grundejerforeningen skal kun betale et læs stabilgrus, mens Ole og Kurt vil stå for arbejdet. Bestyrelsen har godkendt udgiften. HCM giver Ole og Kurt besked.

 

 • Bestyrelsen opfordrer alle sine medlemmer til at undersøge hvor skelpælene er til medlemmernes egen grund.

 

 1. konomi

 

 • Der er styr på økonomien.

 

 1. Status på henvendelse til Syddjurs Kommune.

 

– Ikke noget nyt/svar fra kommunen endnu. KN kontakter kommunen for at få svar på status.

 

 1. Nabohjælp.

 

 • HCM søger Trygfonden om skilte vedrørende Nabohjælp til opsætning ved vejene i grundejerforeningen. Ansøgningsfrist primo september. Da Trygfonden ved uddelingen tager hensyn til hvor mange der inden for området er tilmeldt Nabohjælpsordningen opfordres medlemmerne til at tilmelde sig ordningen – så vi har bedre mulighed for at få et eller flere skilte.

 

 • Bestyrelsen har undersøgt om det er muligt at lave en SMS kæde/besked der kan sendes til alle medlemmerne på en gang, hvis der er ubudne gæster i vores område. Dette er ikke muligt – hvis et medlem har kendskab til hvordan dette evt. kan laves må man meget gerne kontakte bestyrelsen.

 

 1. Næste møde.

 

– 26. oktober 2015 – hos HCM

 

Karsten Fryland Nielsen.