Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 04.11.2019

Deltagere: Hans Christian Madsen, Heidi Jarlund, Søren Nybroe

Fraværende: Egon Sørensen, Bjarke Mortensen

  1. Grønne områder

Der har ikke været tilstrækkelig tilslutning til de annoncerede fællesarbejdsdage, det er derfor besluttet, at der bestilles eksternt arbejde til at færdiggøre det påbegyndte beskæringsarbejde på ”skrænten” langs Stamvejen. Arbejdet forventes afsluttet i november.

Græsslåning: Den 3-årige aftale vedr. græsslåning af fællesarealerne er udløbet, og skal genforhandles for en ny 3-årig periode.

Legepladsen: Legepladsudvalget indkaldes til næste bestyrelsesmøde d. 4. februar 2020.

2. Veje og stier:

Kloakristen ud for Nygaardvænget 4 er stoppet. Kloakken undersøges!

Vi opfordrer endnu engang alle grundejere til at fjerne ukrudt langs egen matrikel. Dette skal gøres, for at undgå skader i asfalten.

3. Udeliv På Toppen:

Der har været afholdt to fællesarbejdsdage med succes. Projektet forventes færdigt i foråret 2020.

Den økonomiske ramme er fuldstændig overholdt Jf. bevillingen.

4. Økonomi:

Ingen bemærkninger.

5. Generalforsamling:

Dato for næste generalforsamling er fastlagt til den 24. februar 2020.

Evt.:

Bjarke Mortensen har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen med øjeblikkelig virkning. Nyt bestyrelsesmedlem vælges ved generalforsamlingen den 24. februar 2020.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. februar 2020