Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2020

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

  1. Konstituering:

Hans Christian Madsen, formand
Egon Sørensen, næstformand
Heidi Liann Jarlund, kasserer
Søren Nybroe, grøn ansvarlig
Rikke Nichols, sekretær

  1. Grønne områder:

Arbejdsdag foregår denne gang på en fredag og lørdag. Opslaget er rundsendt på mail.

Søren har styr på prioritering af opgaverne. De opgaver, man ikke når på dagen(e), vil blive udført af folk udefra mod betaling. Vi følger op på næste bestyrelsesmøde.

Hans Chr. har besøgt vores naboer på L. Jørgensens Allé og bedt dem vedligeholde deres kanter op mod fællesarealet. Og det har de alle accepteret at gøre.

Søren har lavet et opslag omkring grundejerens ansvar for at holde vejkanterne rene for græs og ukrudt. Opslaget sendes rund på mail til alle.

Der bliver taget hånd om beplantning, der hænger ud over de arealer, hvor der skal slås græs, så det bliver muligt at komme til med græsslåmaskinen.

’Udeliv på toppen’ er snart færdige med projektet.

Er slåning af kanterne langs Slotsparken kommunens opgave? Det besluttes, at grundejerforeningen fortsat passer kanterne, også på kommunens stykke af vejen.

Ansøgning fra Karen Andreasen: kommunen bevilliger 20.000kr af de ansøgte 30.000 kr. under betingelse af en række ændringer. Projektet skal revideres i henhold til kommunens kommentarer, og bestyrelsen afventer et nyt oplæg, der er fuldt finansieret.

  1. Veje og stier

Anvisningstavlerne på Slotsparken/stamvejen med hastighedsbegrænsning på 30 km er taget ned af kommunen, der har informeret bestyrelsen om, at der manglede tilladelse til skiltningen.

Kommunen foretager en trafiktælling, hastighedsmåling samt registrering af tunge køretøjer efter sommerferien. Målingen foretages ved broen. Hans Chr. Skriver til kommunen, at vi ønsker, at målingen foretages mellem broen og stikvejen ind til Slotsparken, altså midt på strækningen.

Egon undersøger, om det kan lade sig gøre at sætte skiltene op på Nygårdsvænget og på Baunevænget.

Det besluttes at afvente rapporten, inden der søges om tilladelse til skiltning.

Der er cykeltrafik fra skolebørn forbi ’Trekanten’ og på forbindelsesstien, som går fra Nygårdsvænget nr. 39 og ud til cykelstien ved tunnelen, og begge steder trænger til forbedring. Det besluttes, at bestyrelsen besigtiger området på et kommende møde.

  1. Udeliv på toppen

Udvalget indkalder til arbejdsdag for at få gjort området færdigt.

Et gammelt festudvalg på Nygårdsvænget donerer 1.000kr til borde/bænkesæt.

  1. Legepladsudvalg

Legepladsen afventer kommunens byggetilladelse. Etableringsarbejdet kan først begynde, når tilladelsen er i hus. Den gamle legeplads er fjernet. Vil det være en god ide at etablere en sti fra Slotsparken op til legepladsen – på det laveste sted? Bestyrelsen lægger vejen forbi området på et kommende bestyrelsesmøde.

  1. Sommerfest

Forsamlingsforbuddet forventes at blive hævet til 30-50 personer i næste fase, så bestyrelsen finder det forsvarligt at holde sommerfest. Vi holder fest den 15. august efter samme koncept, som vi plejer. Bestyrelsen sørger naturligvis for, at retningslinjer i forbindelse med COVID-19 overholdes.

  1. Økonomi

Heidi udleverer regnskab 2020, som gennemgås.

Heidi orienterer om, at der d.d. mangler indbetaling til kontingent fra 10 husstande.

  1. næste møde

Bestyrelsen mødes igen mandag den 10. august kl. 18.