Kategorier
Referater

Indkaldelses generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Slotsparken
Rønde, 14. januar 2015

Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19:30
på Rønde Bibliotek

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af Bestyrelse, og Revisorer
7. Eventuelt

Ad. 5
Forslag skal sendes senest tirsdag 3. februar 2014. Gerne på mail til madsen.roende@tdcadsl.dk

Ad. 6
Heidi L. Jarlund B45, Hans Christian Madsen B37 og Egon Sørensen S16, er på valg til Bestyrelsen. Alle tre modtager genvalg.

Bestyrelsen består derudover af, Hanne Simonsen S18 og Karsten Fryland Nielsen B25 som ikke er på valg.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og to revisorer samt en revisor suppleant.

Vi glæder os til at se så mange som muligt og vil gerne opfordre til, at vi bruger disse timer til hyggeligt samvær. Foreningen er vært ved øl, vand, kaffe, te og småkager.

På Bestyrelsens vegne