Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 13.01.2015

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 13. januar 2015

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hanne Simonsen (HS), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

 1. Godkendelse af seneste referat. – Godkendt

 

 1. Veje/stier og grønne områder:

 

 • Skrænten mod Slotsparken. – HCM snakker med entreprenør fra Ørsted med en maskine m. hydrauliskarm vedr. tilbud på nedskæring og kvasning af grenaffald på skrænten. Herudover fræses der og der sås græs så græskanten kommer så langt ind som muligt.

 

 • Stubfræsning – Kenneth er bestilt til stubfræsning af stubbe efter sidste arbejdsdag.

 

 • Stien v/Smouenvej – Gøres færdig på en arbejdsdag i 2015. Vurderes til at koste ca. 7000 i materialer.

 

 • Skrænten/knolden (sydsiden) ved broen – Håber at der er nogen som vil påtage sig arbejdet med at nedskære de stubbe der er der. Der skal bruges 1 mand. Henvendelse til HS.

 

 • Flisning af grene fra sidste arbejdsdag – foretages til næste arbejdsdag eller evt. særskilt med udvalgt mandskab.

 

 • Vandudtrængen over vejen v/Nygårdsvænget 18 – Husejer kontaktes vedrørende en løsning på problemet.

 

 1. Generalforsamling:

 

 • KFN udsender indkaldelse.

 

 • HS har lejet lokale på biblioteket. Der skal laves kaffe og te. HJ køber øl og vand + småkager

 

 • HJ, ES og HCM er på valg – er alle villige til genvalg.

 

 • revisorer er på valg – der skal vælges 2 nye.

 

 • KFN finder et forslag til dirigent og skaffer stemmesedler.

 

 • HCM finder forslag til revisorer

 

 

 1. økonomi

 

 • Udkast til regnskab gennemgået og udkast til budget 2015 gennemgået.

 

 

Karsten Fryland Nielsen.