Kategorier
Referater

Indkaldelses ekstraordinær generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Slotsparken Rønde, 9. marts 2017

 

 

Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19:00

                     på Rønde Bilibliotek

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtægtsændring
  3. Eventuelt

 

Ad. 2

 

Da der på ordinær generalforsamling d. 22. februar 2017 ikke var nok fremmødte grundejere, kunne det af bestyrelsen fremlagte forslag til vedtægtsændringer ikke behandles.

 

Derfor indkaldes der nu til en ekstraordinær generalforsamling således at vedtægtsændringerne om at det er generalforsamlingen der bestemmer vederlaget til bestyrelsen kan vedtages.

 

Ifølge vedtægterne kan vedtægtsændringer vedtages på en ekstraordinær generalforsamling såfremt der skal indkaldes med et varsel på 8 dage uanset de mødtes antal. Til beslutningen kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

 

 

På Bestyrelsens vegne

 

 

Karsten Fryland Nielsen

Baunevænget 25.

kn@brandt-madsen.dk

 

Bilag – forslag til formulering af af bestemmelser

 

Forslag til formulering af bestemmelser till indsættelse i vedtægten vedr. honorar til bestyrelsen.

 

  • 12 Tilføjes nyt afsnit:

”Der udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlaget fastsættes af generalforsamlingen”

 

  • 14 Tilføjes nyt pkt. 5 – efterfølgende punkter rykkes.

”Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen”