Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.03.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 27. marts 201

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)

 

  1. Konstituering:

Formand: Hans Christian Madsen

Næstformand: Egon Sørensen

Kasserer: Heidi Jarlund

Sekretær: Karsten Fryland Nielsen

Ansvarlig grønne områder: Bjarke Mortensen

 

  1. grønne områder:

 

Der forsøges afholdt en arbejdsdag en hverdag, hvor fokusområdet er Kaløskellet. HCM laver indkaldelse.

 

Der forsøges afholdt en weekendarbejdsdag, hvor fokusområder er knolden ved broen, yderkanter, skrænt langs Slotsparken. BM laver indkaldelse.

 

Herudover skal der laves fliser til borde/bænkesæt ved legeplads samt vedligehold af borde/bænkesæt og legeredskaber. Laves evt. som en eftermiddag/aften opgave – alt efter tilslutning.

 

  • Begrænset beskæring af skrænt for oven og forneden langs Slotsparken. HCM kontakter Kenneth.

 

  • HJ undersøger om det er ok at vi planter efeu op ad Fjernvarmens hus på Slotsparken.

 

  • BM snakker med lejer på Nygårdsvænget 16, vedr. parkering på foreningens areal.

 

  • Arealet ved Slotsparken 30-40 – HCM laver indkaldelse til møde med grundejerne. HCM og ES tager en snak med disse.

 

  • Muldvarpe – BM indhenter tilbud på bekæmpelse.

 

  1. økonomi.

 

–   Det går efter planen. Kontingent opkræves med betalingsfrist 15. maj 2017.

  1. evt.

– sommerfest – Ole Primdal har foreslået at der laves en sommerfest så alle de nye

medlemmer af grundejerforeningen kan møde de ”gamle”. Bestyrelsen opfordrer til

at de der vil deltage i planlægningen heraf kontakter KFN, således der kan

nedsættes et festudvalg.

 

– Sankt Hans – hvis der kan indsamles grene til et bål vil der igen i år blive afholdt

Sankt Hans bål. Så må vi se om vi kan få ild i det J

 

– næste møde den 22. maj 2017 indledes med en gåtur rundt i området. Mødet er

hos KFN.

 

Karsten Fryland Nielsen.