Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 20.08.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 20. august 2018

 

Tilstede:       Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM)

Afbud:          Bjarke Mortensen (BM), Søren Nybroe (SN)

 

 

 

 1. Grønne områder:

 

 • Planter ved pumpehus er på vej. Aftale etableret med Hanne Tungelund Simonsen, Slotsparken 18, om plantning.

 

 • Græsslåning har været meget begrænset i år pga. den varme sommer. Der er ikke slået græs fra uge 24 til uge 34. Opstart igen i uge 35.

 

 • Syddjurs kommune kommer onsdag den 22. august 2018 og klipper toppen af skrænten.

 

 • De steder der er blevet rodfræset skal jævnes ud og der skal sås græs. ES indhenter pris hos Kenneth

 

 • Beplantning ønskes på skråning v/trappe. ES indhenter pris hos Kenneth

 

 

 1. Stier og veje

 

 • Trappe ved bro er blevet ustabil, årsag undersøges og der indhentes priser på at få den genetableret.

 

 • Efter besøg af 2 kloakfirmaer ser alle kloakker i området nu ud til at fungere optimalt. Lad os høre såfremt du måtte være af en anden mening.

 

 • Lars Bonde, Syddjurs kommune kontaktes vedrørende nyetableret cykelsti v/smouenvej (HJ)

 

 • Intet nyt omkring udkørselsforhold til Smouenvej. Forespørgsel sendt sammen med Højskole til Syddjurs Kommune.

 

 • Glas i bro er skiftet endnu engang. Glas som står på metalkant hejses i nærmeste fremtid (ES)

 

 

 

 1. Økonomi.

 

 • Foreløbigt regnskab for året blev gennemgået og drøftet.
 • Omkostninger til græsslåning er (heldigvis) meget lave
 • Der er afholdt sommerfest, som totalt kostede kr. 4.400. Sommerfesten nærmede sig noget man kunne kalde en succes. Der var i år 41 deltagere og vi håber at gentage arrangementet næste år og rigtig gerne med flere deltagere.

 

 1. evt.

 

 • Har modtaget lidt klager over folk der ikke modtager referat. Mailliste er nu gennemgået af BM og HJ og alt skulle være ok. Alle referater kan desuden findes på vores hjemmeside www.slotsparken.dk
 • Næste møde bliver mandag den 24. september 2018 hos Hans Christian

 

 

Heidi Liann Jarlund