Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.01.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 25. januar 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hanne Simonsen (HS), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

  1. Godkendelse af seneste referat.

– Godkendt.

 

  1. Grønne områder.

– Arbejdsdag efterår 2015 d. 31. oktober 2015 blev gennemført med stor effektivitet.     Der blev arbejdet hårdt af de 7 deltagere og meget blev klaret.

– HCM kontakter Kenneth vedr. tilbud på rodfræsning såning af græs på de områder der efter arbejdsdagen kan/skal ordnes.

– Evt. ny arbejdsdag vedr. skråning og oprydning i skellet mod Kalø fastsættes efter generalforsamlingen.

– Snerydning fra vinteren 2016/17 og frem – ES indhenter tilbud fra nogle entreprenører med alternative priser. Fast pris for hele vinteren og pris pr. gang.

 

  1. økonomi.

– Regnskabet 2015 blev gennemgået og der blev lavet udkast til budget 2016.

 

  1. Status på henvendelse til Syddjurs Kommune vedr. lokalplan.

– Ikke noget nyt/svar fra kommunen endnu. KN har rykket kommunen for svar pr. mail og vil rykke igen pr. telefon.

 

– KFN finder forslag til dirigent og skaffer stemmesedler.

– HCM finder forslag til nyt bestyrelsesmedlem.

 

– HCM undersøger hvad vores to forsikringer dækker.

 

Karsten Fryland Nielsen.