Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 22.05.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 22. maj 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

  1. Grønne områder:

 

Mødet blev indledt med at vi gik en rundtur i området, hvor vi besigtigede de seneste arbejdsdages arbejder.

 

 

Der forsøges afholdt en weekendarbejdsdag, hvor fokusområder er knolden ved broen, skrænt langs Slotsparken samt hjørnet mod Nygårdsvænget ved Slotsparken. BM laver indkaldelse.

 

BM taler med Tophøj vedr. beplantning mod fællesarealet.

 

–    Der er afholdt møde med ejerne langs slotsparken vedr. beskæring af buske mv.

mod fællesarealet samt problemet med vand. De fleste har nu fået skåret tilbage

til skel. HCM kontakter ejeren vedr. dræn langs Slotsparken.

 

  • Fjernvarmen har godkendt at der plantes efeu op ad hus på Slotsparken. ES har sat rionet op og BM planter når det er plantesæson.

 

  • Det ser pt. fint ud mht. affald i fællesarealerne. Det opfordres til at dette fortsættes.

 

  • Græsmanden klager over at der er mange hundelorte i fællesarealerne særligt langs skrænten ved broen. HUSK at samle op – det er også ulækkert for børn og voksne at træde i!!!

 

  • Opfordre til, at der renses i fortov og langskantsten.

 

  • Muldvarpe – BM indhenter tilbud på bekæmpelse.

 

  1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen. Kontingent er opkrævet med betalingsfrist 15. maj 2017.

Der mangler pt indbetaling fra 15 grundejere.

  1. evt.

–   sommerfest – Ingen har meldt sig til at hjælpe med planlægningen heraf.

Sommerfesten droppes derfor.

 

–   Sankt Hans – Vi forsøger at gentage ”succesen” vi holder bål med vin, sodavand

og is. KN og HJ køber ind. Så må vi se om vi kan få ild i det J

 

–    næste møde den 21. august 2017. Mødet er hos ES.

 

Karsten Fryland Nielsen.