Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 16.05.2018

Grundejerforeningsbestyrelsesmøde 16 Maj.

Mødet startede med en gåtur hele fællesområdet rundt, hvor der bl.a. blev set på legepladser og resultatet af arbejdsdagene.

 

1.       Grønne områder.

a.       Arbejdsdage aflønnes fremover med 300 kr. pr. voksen deltager.

b.       Arbejdsdage: der har været afholdt 2 arbejdsdage i området bag Nygårdsvænget 26, den første med 18 deltagere og den anden med 8 deltagere. Træer og buske er blevet fældet og fliset. Nu skal der hyres en gartner til at rodfræse og planere området, så der kan sås græs.

c.       Der ligger nogle bunker med flis og der kan frit afhentes flis, resten vil blive fræset ned når der bliver anlagt græsplæne.

d.       Legepladser: vi kunne konstatere at gyngen ved Baunevænget 18 er rådden og vil derfor blive fjernet hurtigst muligt. Klatretårnet har overfladeråd, men kan klare ca. 5 år mere, det vil i den nærmeste fremtid blive spændt efter.

e.       Heidi deltog i vandværkets generalforsamling og fremførte ønsket om at beskære beplantningen på deres grund yderligere. Bestyrelsen gør ikke yderligere, men opfordrer generede grundejere til selv at rette henvendelse til vandværket.

f.        2 grundejere i toppen af Slotsparken mangler at beskærer deres beplantning mod fællesområdet, Hans Christian har haft en konstruktiv dialog med de 2 grundejere.

g.       Gammel el-skab på varslingsmast er blevet fjernet af elektriker.

h.       Skrænten: er ved at blive slået, læbæltet bliver gjort smallere og der vil blive anlagt græsplæne. Resten bliver skåret ned til ca. 1 meter og fremadrettet vil der blive afholdt en arbejdsdag om året til at holde skrænten, da det er en dyr operation der er igangsat.

i.         Punkter til kommende arbejdsdage.

Piske læbælter og knolden, færdiggøre bag Nygårdsvænget 26, tynde ud i læbæltet bag Nygårdsvænget 10. Der bliver indkaldt til arbejdsdag den 16 Juni hvor der skal piskes.

 

2.       Stier og veje.

a.       Der bliver ofte kørt for stærkt på Stamvejen og Baunevænget. Bestyrelsen opfordrer til at man overholder fartgrænserne. Husk der leger levende børn i området.

Bestyrelsen ønsker input til hvordan man løser/minimerer problemet. Vi søger kommunen om at få oprettet en hastighedszone på 30 km/t  på alle vores veje.

b.       Det er tid til at fjerne ukrudt langs vejkanterne mellem brosten og asfalt – det vil forlænge levetiden på asfalten.

c.       Gangbroen. Glasset skal hæves, det er en tidskrævende opgave, så det kommer til at tage noget tid.

d.       Der er rettet henvendelse til kommunen vedrørende høj hastighed på Smouenvej når vi skal ud på den fra Slotsparken, kommunen har lovet at se på sagen og vende tilbage.

 

3.       Økonomi.

a.       Der er 25 der mangler at betale kontingent, Heidi følger op.

b.       Budgettet for arbejdsdage er brugt, men vi er enige om at forsøge at lave et par stykker til i efteråret.

c.       Økonomien ser god ud, da der ikke har været ekstraordinære udgifter.

 

 

4.       Sommerfest.

Den bliver afholdt den 18 August i et telt der bliver opsat for enden af Baunevænget.

Yderligere informationer tilgår senere.

 

5.       Sankt Hans

Vi mødes på toppen og kl. 20.00 vil bålet blive tændt.

Bestyrelsen er værter med drikkevare og lidt guf til børnene.

 

6.       Eventuelt.

Hjemmesiden er opdateret.

 

Næste møde er mandag den 20 August

 

God sommer til alle.