Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.09.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 8. september 2014.
Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hanne Simonsen (HS), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).
Fraværende:
    Veje og stier.
Asfalt arbejdet er afsluttet – alt er betalt.
Sti ved Smouenvej – ES arbejder med tilbud og HS spørger også om pris/undersøger.
Nye nr. skilte ved stikvejene – udskiftes af Kommunen
Opretning af lygtepæle – HCM har talt med El-Con som vil tale med Syddjurs Kommune om sagen.
    Grønne områder:
Fjernelse af sten ved vendepladserne – ingen henvendelser herom fra grundejerne – kender man evt, nogen der kan være interesseret kan de afhentes ved kontakt til HCM. (inden arbejdsdag d. 26. oktober 2014).
Arbejdsdag 26. oktober 2014. kl. 10-15. Der laves arbejdsplan. Tilmelding til HS senest 10. oktober 2014 med redskaber (motorsave og buskryddere). Når vi ved hvor mange der kommer med redskaber skal vi vurdere hvor mange vi derudover skal bruge til arbejdsdagen således at vi ”ikke kommer til at gå i vejen for hinanden” Tilmeldingsfrist d. 17. oktober 2014 efter først til mølle princippet. Der skal også meget gerne være nogen der tilbyder at lave sandwich til frokost. Invitation udsendes senere.
Græsslåning – ES indhenter nye tilbud for næste sæson.
    Økonomi:
 
Det går efter planen
 
    Sommerfest:
Desværre alt for få deltagere. Derfor ingen succes. Sommerfesten droppes derfor til næste år, mm. der kommer tilkendegivelser på den kommende generalforsamling om det modsatte.
    Evt.:
 
Hjemmesiden er opdateret.
Lys på stien ved vandværket. Peter Simonsen fra Laurits Jørgensens Allé vil spørge kommunen herom.
Næste møde d. 3. november 2014 hos HCM.
Karsten Fryland Nielsen

.