Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.01.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 8. januar 2018

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 

  1. Grønne områder:

 

–       Skrænten og knolden – HCM og HJ holder møde med Søren Rasmussen for at se på muligheder for beskæring.

 

–     De løse sten der ligger ved området ved legepladsen der er rodfræset skal

fjernes så der kan sås græs.

 

–     ES snakker med Kenneth (græsmand om slåning af græs rundt om lygtepæle)

 

  1. Stier og veje

 

 

– Elcon lægger belægning (grus) på vandværksstien.

 

– Der er forsat problemer med kloakken ved B15, HCM snakker Syddjurs

Spildevand. Ellers skal Djurslands Kloakservice kontaktes.

 

– Der 2 smadrede ruder på broen. ES kigger på det og får hjælp hertil.

 

– Gadelys – en lampe på Slotsparken er i stykker. HCM har fejlmeldt det.

HJ retter link på hjemmesiden.

 

  1. Økonomi.

 

–    Udkast til regnskab blev gennemgået og drøftet.

–    Budgetudkast blev gennemgået og drøftet.

 

  1. Generalforsamling 2018.

– Hallen er på plads.

– KFN finder dirigent

– KFN finder stemmesedler.

– KFN laver indkaldelse til generalforsamling.

 

  1. evt.

–   Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 

Karsten Fryland Nielsen.