Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.05.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 6. maj 2014.

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).
Fraværende: Hanne Simonsen (HS)

Bestyrelsesmødet startede med en rundtur i grundejerforeningens område.

1. Veje og Stier:

A: Asfalt
Der bliver lagt ny asfalt i Nygårdsvænget og på stikvejen ved Slotsparken d. 26. og 27. maj 2014.
Hvis ejerne til koteletgrundene i området ønsker at få ny asfalt på de små tilkørselsveje i området skal de selv kontakte Linette fra Colas vedr. pris herfor.
Det røde skilt sættes op vedr. asfalt arbejdet og der skrives særskilt mail herom til grundejerforeningens medlemmer.

B: Vejskilte
HCM har kontakt til kommunen vedr. Navneskiltene. Vedr. nr-skiltene kontakter HCM Peter Storm.

C: Parkering
Der holder flere biler parkeret på veje og vendepladser rundt om i området. Bestyrelsen henviser i den sammenhæng til bygningsreglementet og planer mv. hvoraf fremgår at man skal kunne parkere på egen grund.

D: Snerydning
Aftalen med Jesper Schmidt er ændret således at der fremadrettet betales ”bagud”. To tilbud har været indhentet.
Det overvejes om der skal bruges grus fremadrettet.

E: Stien ved Smouenvej
Vi venter forsat på at modtage tilbud fra entreprenører.

2. Grønne områder:

A: Haveaffald og alm. affald
Bestyrelsen henstiller til at der ikke smides affald og haveaffald i vores fællesarealer. Særligt langs skellet til Kaløs jorder er der flere bunker. Der er samtidig foretaget en afbrænding af forskelligt materiale i skellet som er klart i strid med reglerne for vores fællesarealer. Rette vedkommende opfordres til straks at rydde op efter sig. (Billede vedhæftes)

B: Refusion arbejdsdag

Bestyrelsen har bestemt at der udbetales halv refusion (kr. 150) til de som kun deltog halvdelen af dagen.

C: Arbejdsdag d. 14. maj 2014

HCM har fået mandskab

D: Græssåning, fræsning og skrænten mod Slotsparken.

HCM snakker med Kenneth (Græsmanden)

E: Muldvarpe

Vi har fået henvendelse vedr. problem med muldvarpe. Vi opfordrer til at vi hver især indsætter jagt på skadedyrene. Der er fri jagt i fællesarealerne. ” det er bedre at fage dyret uden for hækken end inden for”.

3. Økonomi.

Der mangler enkelte indbetalinger af kontingent. HJ rykker.

4. evt.

Næste møde d. 24. juni 2014 hos KN.

Karsten Fryland Nielsen