Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 30.03.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 30. marts 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Bjarke Mortensen (BM), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

  1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: HCM

Næstformand: ES

Kasserer: HJ

Sekretær: KFN

Grøndag ansvarlig: BM

 

  1. grønne områder:

 

  • HCM har indkaldt til arbejdsdag d. 13. april – der er tilmeldt 6 stk. Der arbejdes i skellet ud mod Kalø m. flisning og oprydning.
  • Forårsarbejdsdag – BM indkalder til arbejdsdag der skal være en weekend medio Maj. Der skal slås kanter på skråning, tyndes ud på skråningen, flisning af grene Ved Nygårdsvænget.
  • Grundejerne opfordres endnu engang til at finde deres skelpæle i forbindelse med det arbejde der skal laves på arbejdsdagene.

– Veje/lamper

– HCM har kontaktet kommunen vedr. nye skilte ved Slotsparken/Smouenvej

– gadelamper – Elcon kontaktes vedr. opretning af lygtepæle – flere står

meget skævt.

– Kommunen kontaktes vedr. manglende udskiftning af lamper på stikvejen på

Slotsparken.

– ES undersøger brønddækslerne på vejene for at se om brøndene  evt.

kan/skal renses.

– Hastighed på Slotsparken – KFN kontakter kommunen vedrørende

muligheden for at få etableret fartdæmpende foranstaltninger.

 

– Vi tjekker kantsten mv. i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

 

– Flaskecontaineren v/Slotsparken-Nygårdsvænget bliver nu tømt oftere. Vi

håber dermed at problemet med affald rundt om containeren ophører.

 

– Vintervedligehold – der er indgået aftale med Alt udlejning Aps om

vintervedligehold de næste 3 år.

 

  1. Økonomi.

– det går efter budget.

 

 

– Indbrud – der har været 3 indbrud i området omkring påske. Medlemmerne

opfordres til at være opmærksomme og huske at spørge indtil hvad ukendte i

området laver. Tilmeld jer evt. også Nabohjælp.

 

– HCM har lavet oprydning på nettet, så evt. overflødige/forkerte registreringer bliver

slettet/ændret.

 

– Vi opfordrer også til at medlemmerne tilmelder sig Rønde Distriktsråd – det er

gratis. Tilmelding kan ske på Roendedistriktsraad.dk

 

 

  1. Næste møde.

 

– 23. maj 2016 – hos HJ

 

Velkommen til Camilla Storm og Søren Hartvig der er nye beboere på Baunevænget 9.

 

Karsten Fryland Nielsen.