Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.09.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 27. september 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

  1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde:

– Vedtægter og hjemmeside er opdaterede.

– afholdt to arbejdsdage

– BM har talt med Arne Tophøj – han ønsker ikke flere træer fældet i skellet ud mod fællesarealet.

– BM har talt med en skadedyr bekæmper – muldvarpe skal bekæmpes (gasses) når de er parringslystne (i foråret) pris 5-10.000 kr. pr. år

– alle kontingenter er betalt.

 

  1. Grønne områder:

 

–       Arbejdsdag – Lørdag d. 4. november 2017. BM laver invitation.

 

Indsatsområder:

– knolden v/broen

– tunnelen.

– trappen v/Nygårdsvænget.

– planter v/fjernvarmens pumpestation.

–     Vand på fællesarealet v/Slotsparken – ikke løst endnu. Der sendes en mail til

ejer.

 

–     Grundejerne opfordres til, at der renses i fortov og langs kantsten.

 

–     HCM bestiller maskine til beskæring af toppen af skrænten.

 

  1. Stier og veje

 

– Vejristen ud for Baunevænget 47 er i stykker – ES bestiller Kenneth til at udskifte den. Hvis der er flere vil bestyrelsen gerne vide det så de også kan blive udskiftet.

 

– Der er vejbrønde på Baunevænget og Nygårdsvænget der løber over ved kraftig regn. Der bestilles slamsuger til oprensning.

 

– Lys på vandværksstien. NRGI har meddelt at vi har fået 45.000 til at etablere lys på Vandværksstien.

– lampetype – den samme som i resten af grundejerforeningen.

– prisen. tilbud fra El-con på 56.766,25 – der indhentes ekstra tilbud fra anden

leverandør. HCM snakker med Lars Bonde, Syddjurs Kommune om

kommunen vil dække, beløbet som overskrider det vi har fået fra NRGI.

 

  1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen.

 

  1.   evt.

–   Næste møde hos ES d. 28. november 2017..

 

 

Karsten Fryland Nielsen.