Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 26.10.2015

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 26. oktober 2015

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hanne Simonsen (HS), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

 

 1. grønne områder:

 

 • Arbejdsdag efterår 2015 d. 31. oktober 2015 kl. 10.00 – 7 tilmeldte

– græskanter,

– knolden ved broen skal slås,

– evt. skråning mod Smouenvej og trekant ved tunnelen

– græs i vejkant på grundejerforeningens område er sprøjtet de steder grundejerne

ikke selv har fjernet det.

 • Bordene på området er alle flyttet til den store legeplads

 

 • Glasset på broen er hævet.

 

 • Muren ved broen er løs. ES får en til at kigge på det.

 

 • Nye nabohjælpskilte er sat op.

 

 • Der er sat nyet lamper op de fleste steder i området. Kommunen har foretaget dette. Lygtepælene er mange steder skæve – er der nogen der kan hjælpe med opretning??

 

 • Stien mod Baunehøjparken er lavet af kommunen. HCM har på ny spurgt kommunen og stien ned til tunnelen – ikke noget nyt vi afventer nyt fra kommunen.

 

 • Udvidelse af vendeplads ned mod Smouenvej (ved Ole Kragh) Ole og Kurt har udvidet vendepladsen med et lag stabilgrus. Grundejerforeningen har betalt et læs stabilgrus, mens Ole og Kurt har stået for arbejdet. Ros fra Bestyrelsen til Ole og Kurt.

 

 • HJ indhenter tilbudspris fra Kenneth – græsmanden på planering af boldbanen.

 

 • Lys på stien v/vandværket – stadig ikke nogen tilbagemelding fra kommunen.

 

 

 

 1. konomi

 

 • Der er styr på økonomien.

 

 1. Status på henvendelse til Syddjurs Kommune vedr. lokalplan

 

– Ikke noget nyt/svar fra kommunen endnu. KN har fået oplyst fra kommunen at svaret afventer at udvalget har behandlet vores forespørgsel.

 

 1. Diverse

 

 • Der er mange tilmeldte i grundejerforeningen til Nabohjælp– bestyrelsen håber at endnu flere vil tilmelde sig.

 

 • Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at give sekretæren kn@brandt-madsen.dk besked hvis der har været indbrud i området så der kan sendes en fælles mail ud til grundejerne om at man skal være på vagt.

 

 • HCM har haft besøg af en assurandør vedr. om der evt. kunne tegnes billigere forsikringer for foreningen. Det var i småtingsafdelingen og der gøres derfor ikke mere herved.

 

 • generalforsamling 2016. HJ undersøger hvornår det er muligt at få pyramiden.

 

 1. Næste møde 25.1.2016 hos HS

 

Karsten Fryland Nielsen.