Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.11.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 25/11 2013
Tilstede: Heidi Jarlund, Hans Chr. Madsen, Ole Primdahl, Egon Sørensen og Hanne Simonsen
Veje og stier:
Der bliver bestilt nye vejskilte til kr. 6.164,-. Vi undersøger om kommunen vil betale skiltene ved fordelingsvejene.
Grønne områder:
Grenaffald fra arbejdsdag skal flises. Er der nogen der har en traktor (eller hest!) der kan trække en flismaskine i området?
Fældet træ kan afhentes efter først til mølle. Medlemmer skal afhente senest 31/12 ellers vil det blive tilbudt til eksterne interesserede.
Økonomi:
Der blev arbejdet med budget 2014
Diverse:
Bestyrelsen arbejder på et møde med beboerne på højre side af Slotsparken stikvejen om et oplæg om fremtidig kommunikation.
Dato for generalforsamling: 18/2-14
Næste møde: 13/1-14 kl. 19.30 hos Hans Chr.
Punkter til dagsorden: ny vejbelægning?, endelig godkendt budget, bestyrelsesmedlemmer på valg?, forslag til generalforsamling