Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 24.06.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 24. juni 2014.
Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hanne Simonsen (HS), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).
Fraværende:
Bestyrelsesmødet startede med en rundtur i grundejerforeningens område.
    Økonomi.
Alle skyldige ejerforeningsbidrag er nu betalt.
Økonomien er i henhold til budget.
Asfaltarbejdet er afsluttet og faktura betales. Vi er tilfredse med arbejdet. HCM og ES laver opgørelse til de 6. grundejere i Slotsparken.
    Grønne områder:
Vi gik en tur og besigtigede rodfræsning og ny sået græs.
Næste arbejdsdag (26. oktober 2014) blev drøftet mht. struktur. Der skal laves plan for hvilke redskaber og hvor mange personer der skal bruges.
Planlægger at fjerne sten for enderne af vendepladserne. Er der nogen grundejere der kan bruge dem skal der rettes henvendelse til HCM.
    Sankt Hans:
 
Der var enighed om at det var et godt arrangement, men at vi kunne overveje at lave noget yderligere (evt. is/sodanvand/vin og lave et børnebål til snobrød mv.)
Der skal sættes skilt op ved Nygårdsvænget næste år.
Husk: sange (Ole Primdal kommer ikke til næste år)
    Sommerfest:
Der sættes skilt op ca. 1. august 2014, og indbydelse rundsendes primo august.
Grillen tændes kl. 17.30
Evt. lave en rundboldsturnering inden spisning.
Er der nogen som vil give en hånd med sommerfesten kan henvendelse ske til HS eller HJ.
    Evt:
 
Gadelamper – opretning/udskiftning HCM kontakter NRGI-Parkbelysningen.
Skilte – HCM retter henvendelse til Peter Storm vedr. udskiftning af nr.skilte.
Efter forsøg vil vi kun bruge salt ved vintervedligeholdelsen i den kommende vinter, da der foregående vinter var prøblemer når der var iblandet grus. Egon kontakter Jesper Schmidt herom.
Der arbejdes forsat på at skaffe pris på sti ved Smouenvej
Næste møde d. 8. september 2014 hos HS.
Karsten Fryland Nielsen