Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 14.03.2018

Grundejerforeningens bestyrelsesmøde den 14 marts 2018 

 

 1. Konstituering 
 • Formand: Hans Christian 
 • Næstformand: Egon 
 • Kasserer: Heidi 
 • Sekretær: Bjarke 
 • Grønne områder: Søren 

 

 1. Grønne områder. 
 • Skrænten – der er lavet aftale om klipning med Syddjurs kommune, HC rykker for hvornår? 
 • Vinterbekæmpelsen har været lidt mangelfuld og Egon tager en snak med entreprenør. 
 • Der vil blive indkaldt til en arbejdsdag, hvor hovedprojektet er fældning af træer og flisning af grene bag Nygårdsvænget 24 og 26. yderligere informationer tilgår snarest. 
 • Sti mod L. Jørgensens alle mangler sidste finish – HC følger op. 
 • Meget fugtigt nede ved tunnel – der holdes øje og senere må man vurdere om der er behov for yderligere tiltag. 
 • Legeplads gennemgås og resultatet gennemgås på næste møde. 
 • Henvendelse fra ”friluftsliv på toppen” vedr. bålhytte og brug af denne – bestyrelsen er positiv overfor henvendelsen, men den sendes videre til arbejdsgruppen, så kan henvendelsen evt. indarbejdes i retningslinjerne for brug af området. 
 • Græsslåning 2018 – Egon forventningsafstemmer med gartneren – vi ønsker fremover ikke at der bliver slået græs på søn og helligdage.  

 

 1. Stier og veje 
 • Nye glas ikke monteret på gangbro endnu pga. dårligt vejr, men Egon sætter i gang hår vejret arter sig. 
 • Forventer at alle brønde er renset – holder øje specielt ved Nygårdsvænget 17 i forbindelse med kommende regnvejr. 
 • Der indkøbes og opsættes nabohjælpskilt, da det ikke lykkedes at få et gratis. 

 

 1. Økonomi 
 • Gennemgang af bevægelser af siden sidste møde – ingen store poster 
 • Det er nu tid til at betale kontingent. Se længere nede i mailen.  

 

 1. Eventuelt 
 • Heidi deltager i vandværkets generalforsamling – vi ønsker at de klipper/styner deres træer og buske på grunden. 
 • Heidi vil prøve at genoplive sommerfest konceptet til august, hvis man gerne vil være med til at arrangere så skriv til Heidi på heidi.l.jarlund@hotmail.com  

Næste møde bliver hos Bjarke onsdag den 16 maj – der startes med en gåtur i området 

I bedes venligst indbetale årets kontingent på 2.000 DKK til nedenstående konto senest 15. maj 2018 ved at angive jeres adresse på flg. måde: (fx.)

Nygå 34
Baun 56
Slot 48

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Rønde Sparekasse:
Reg. nr.:       9354
Konto:          0000231458

Det er muligt at få fremsendt et girokort ved at kontakte mig på nedenstående mailadresse.

Med venlig hilsen

Heidi Liann Jarlund
Kasserer Grundejerforeningen Slotsparken
kasserer@slotsparken.dk