Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 12.08.2019

Referat fra møde i grundejerforeningens bestyrelse den 12.08.2019.

 

  1. Veje og stier

Bestyrelsen har fået en meddelelse om en stoppet brønd, der bliver taget hånd om problemet.

Der er sat 30 km/t skilte op på Slotsparken – håber at det vil hjælpe med at passe på hinanden i trafikken.

Egon vil se på kloakristene, da flere er meget rustne.

Fejlmeldt lygtepæl er rettet op, så det hjælper at melde det ind, hvis man er træt af at se på enkelte lygtepæle.

Brosten på Baunevænget er ødelagt af lastbil, firmaet kommer og reetablere til efteråret.

 

  1. Arbejdsdage

Der er indkaldt til den næste her den 25 August og der skal også afholdes 1-2 i forbindelse med færdiggørelse af projekt udeliv på toppen.

 

  1. Grønne områder

Fremadrettet vil Egon styre hvornår der skal slås græs, så der klippes når der er behov.

Kontrakten for græsslåning udløber i år og derfor skal forhandles ny kontrakt for kommende sæson og på generalforsamlingen skal plejeniveau for de grønne områder drøftes.

 

  1. Økonomi

Der mangler 1 indbetaling, grundejer rykkes igen.

Vi har modtaget 70.000 kr. i tilskud projekt udeliv.

 

  1. Legeplads

Der arbejdes på at få styr på faldsikring ved legepladsen. Bjarke prøver at få styr på regler og priser.

 

  1. Udeliv på Toppen

Yes vi har nu modtaget byggetilladelsen fra kommunen.

 

Deltagere: Hans Christian Madsen, Egon Sørensen, Søren Nybro, Heidi Jarlund og Bjarke Mortensen.

Næste møde afholdes den 4 November hos Søren