Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.05.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 6. maj 2013

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

> Veje og stier:
> Egon går vejene igennem og bestiller reparation.
> Ole undersøger vedr. skiltning om bro v/Smouenvej
> Ole tager snak med Jesper vedr. grus/salt når den tid nærmer sig
> Bestyrelsen opfordrer den enkelte grundejer til at feje vejen langs kantstenen
>
> Grønne områder:
> Fælles arbejdsdag var en stor succes. Godt resultat, hyggeligt samvær, fint fremmøde/bidrag – dejligt vejr:-)
>
> NY FÆLLES ARBEJDSDAG TIRSDAG D. 28. MAJ FRA KL. 18
>
> Skrænten langs Slotsparken skal have en tur med buskrydderen (m/klinge). Oprindelig beplantning bevares.
> Hvis du ikke har en buskrydder kan du bidrage med at bage boller/kage eller smøre sandwich/ostemadder el. lign.
> Udgifter til brændstof (både benzin og ostemadder) refunderes af foreningen.
> Tilmelding nødvendig af hensyn til proviantering – jo flere vi er des hurtigere går det
>
> Vi sparer alle sammen mange penge når vi i fællesskab kan løse opgaverne.
>
>
> Bestyrelsen henstiller til at trailere mv. fjernes fra fællesareal (græsfortov) af hensyn til græsslåning
>
> Gren affald fra arbejdsdag (beliggende mod Rønde Nord) er til fri afhentning til træflis, St. Hans bål mv.
>
> Diverse:
> Er der stemning for et fælles St. Hans bål??? F.eks. inkl. mindre tidligt børnebål til snobrød el.lign. Meld gerne tilbage
>
> SOMMERFEST i grundejerforeningen bliver LØRDAG D. 17. AUGUST 2013
>
> Ole står for leje af telt
> Heidi undersøger vedr. proviant
> Hvem har lyst til at være med til at arrangere festen/børneaktiviteter mv.??? Meld gerne tilbage
>
> Mvh bestyrelsen