Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 05.03.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 3. marts 2014.
Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Hanne Simonsen (HS), Karsten Fryland Nielsen (KFN).
    Konstituering:
Bestyrelsen for grundejerforeningen 2014-15 konstituerede sig således:
       Formand: Hans Christian Madsen
       Næstformand: Egon Sørensen
       Kasserer: Heidi Jarlund
       Grøn dag ansvarlig: Hanne Simonsen
       Sekretær: Karsten Fryland Nielsen
    Vejbelægning:
ES har indhentet tilbud hos 4 entreprenører:
       Tilbuddene er mellem ca. 450.000 kr. som det dyreste og ca. 280.000 kr. som det billigste (Colas).
I tilbuddene indgår udgifter tilretning af dæksler i vejene. Vi skal selv betale for udgifterne til dækslerne i vejsiden, mens Syddjurs Spildevand skal betale for dækslerne i vejens midte.
Colas har udført asfaltarbejdet på Gyden og vi har der en reference til hvorledes deres arbejde er udført.
Udover udgiften skal vi også betale for opretning af kantsten der hvor det er nødvendigt. Det drejer sig om en del stikvejen på Slotsparken og nogle steder på Nygårdsvænget. ES undersøger priser herpå ved Gerstrøm, vores græsmand og evt. en yderligere.
Inden igangsætning af projektet skal der holdes fællesmøde med de grundejere fra stikvejen på Slotsparken, der ikke er medlem af foreningen vedrørende fordeling og indbetaling af deres andel af udgifterne. ES og HCM deltager fra bestyrelsen.
Inden pålægning af ny asfalt skal der sprøjtes i vejsiden således at ukrudt mv. fjernes. ES gør dette.
Herudover skal hver grundejer fjerne grus mv. ud for deres matrikel.
I forbindelse med de videre drøftelser med Colas undersøges pris for etablering af asfalt på sti mellem vendeplads på Nygårdsvænget og ned til tunnelen. (ES)
    Arbejdsdag:
Arbejdsdagen er d. 5. april 2014.
HS laver indbydelse som rundsendes til grundejerforeningens medlemmer.
HCM undersøger leje af flisemaskine hos Rostved Plæneklipperservice.
Arbejdsopgaver:
       Busk og fortov v/legeplads på Nygårdsvænget
       Vask af vejskilte (god børneopgave)
       Oprydning af grene fra sidste arbejdsdag.
       Skrænten langs stamvejen (Slotsparken)
       Hegnet v/den store legeplads fjernes.
       Trekanten v/Smouenvej
Hvis det viser sig at vi kan nå mere er der mange yderligere områder der kan tages fat på.
Vi opfordrer grundejerforeningens medlemmer til at afhente det træ som ligger på fælles arealerne.
    Evt.
Næste møde d. 6. maj 2014 hos HJ.
Karsten Fryland Nielsen