Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 27 maj.

 

 1. Nyt fra formanden.

6 grundejere gik sammen om at få fældet et par store blodbøge i forbindelse med salg af ejendom på L. Lauritsens alle.

 1. Grønne områder.

Udeliv på toppen: Bestyrelsen fik en god gennemgang af projektet, incl. økonomi og skiltning. Gravearbejdet forventes at opstarte i den nærmeste fremtid og vi håber at det meste vil stå klar til sommerfesten i august.

Arbejdsdag: den sidste blev jo som bekendt aflyst, men der planlægges en i juni, med fokus på vedligeholdelse af kanter og rundt ved beplantningen ved tunnel. Nærmere info tilgår senere.

”knolden” håber at det lykkedes at få lavet forsøgsstykket på en arbejdsdag i efteråret.

Legeplads: udvalget var med til dette punkt og der blev lavet en strategi for området.

Få men gode ting evt. fugleredegynge, vippe eller lign.

Faldunderlaget skal fornyes.

Udvalget laver et oplæg med priser, som man kan forholde sig til.

Udvalget undersøger om der er nogle fonde man kan søge hos.

 1. Stier og veje.

Lygtepæle: der er udvalgt 2 meget skæve lygtepæle som bestyrelsen anmelder og så må fremtiden vise om der kommer nogen og retter dem op.

Vinterbekæmpelse: der er blevet hentet 3 priser hjem og vores nuværende entreprenør var den billigste og derfor fortsætter vi med ham de kommende 3 år.

Slotsparken: Farten er stadig alt for høj på Slotsparken derfor bestilles der 2 skilte, de opsættes når de kommer hjem.

Ukrudt: på vores runde rundt i grundejerforeningen bemærkede vi at der flere steder var græs/ukrudt der var groet ud i asfalten. Det skal den enkelte grundejer bekæmpe og gerne hurtigst muligt.

 1. Økonomi

Der var 16 grundejere der ikke havde betalt kontingent til tiden og der er dagsdato uddelt 12 rykkere – det er lidt pinligt at det er nødvendigt at bestyrelsen skal bruge så meget energi på at få kontingentet hentet hjem.

Husk sommerfesten den 17 august.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12 august.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 01.04.2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1 april. 

 

 1. Konstituering af bestyrelsen. 

Alle fortsætter på de poster de havde. 

 

 1. Nyt fra formanden. 

Hans Christian har været i dialog med 2 grundejere, om at deres beplantning tager udsigten fra andre. 

Bestyrelsen kan ikke løse konflikterne, men vi opfordrer til en god og konstruktiv dialog. Bestyrelsen vil gerne være bi-sider ved evt. møder, men møderne skal arrangeres af parterne.   

 

Der var indkommet breve fra grundejere og disse blev drøftet og Hans Christian svarer begge. 

 

 1. Opfølgning på generalforsamlingen. 

Der var kommet en enkelt kommentar som blev drøftet og Hans Christian svarer.  

I forbindelse med næste bestyrelsesmøde, indkaldes en lille arbejdsgruppe vedr. ny/renovering af legeplads, så gruppen kan komme godt i gang. 

 

 1. Udeliv på toppen. 

Arbejdsgruppen har afsat til bl.a. boldbane, shelter og bålhytte. Gartneren vil meget snart opstarte på hans del af arbejdet. 

Ordensregler – der afventes på et udspil fra arbejdsgruppen, når de er på plads vil de blive opsat på pladsen. 

Der skal afholdes et møde mellem bestyrelsen og projekt udeliv, så bestyrelsen kan få en gennemgang af projektet på pladsen. Det blev besluttet at det er Hans Christian og Bjarke der bliver bindeled mellem projektet og bestyrelsen. 

 

 1. Grønne områder. 

Der var indkaldt til årets første arbejdsdag, men den er desværre i skrivende stund også blevet aflyst. 

Der bliver indkøbt nogle ”arkitektens trøst” der vil blive plantet som forsøg på ”knolden” ved gangbroen. 

 

 1. Stier og veje. 

Vores kontrakt for vinterbekæmpelse udløber og Egon vil indhente 3 tilbud på de kommen 3 års vinterbekæmpelse. 

Der bliver stadigt kørt for stærkt på vores veje og bestyrelsen indhenter priser på skilte, for den vej at prøve at få farten ned. 

Lygtepæle; bestyrelsen har prøvet at fejlmelde alle de skæve lygtepæle, men uden held da systemet ikke kunne klare så mange på en gang.  

Vi opfordrer den enkelte grundejer til at fejlmelde, man kan gå ind på vores hjemmeside og se hvordan man fejlmelder. På næste bestyrelsesmøde går vi en runde i foreningen og ser på sagen. 

 

 1. Økonomi. 

Der er udsendt en kontingentopkrævning, husk at den skal være betalt senest den 15 maj. 

 

 1. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsens arbejde: oplæg fra Bjarke blev drøftet og når den er endeligt færdigredigeret, bliver den lagt på hjemmesiden. 

Velkomstbrev til nye grundejere: oplæg fra Heidi blev drøftet og det bliver rettet til. Fremadrettet vil det blive afleveret til nyankomne, samt lagt på hjemmesiden. 

Hjemmesiden. For ikke specielt IT kyndige er det et stort arbejde og ofte er der brug for support hjælp. Fremadrettet vil det udløse op til 600,- kr. i supporthjælp om året. 

 

 1. Eventuelt. 

Sommerfesten bliver i år den 17 august. Der er brug for hjælp til at rejse og lægge teltet ned. 

 

Næste møde bliver den 27 maj kl. 18.30 hos Søren 

Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstraordinær generalforsamling 2017

ekstraordinær generalforsamling den 27.03.2017

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 – udgivelsesdag 17. februar 2017

Kategorier
Referater

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

 • hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes
 • hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest